DeathSpank
Основна информация


Година на издаване: 2010
Платформа: Steam (PC)
Жанрове: Action Indie RPG
Степен на сложност: 3/10
Брой постижения/трофеи: 12
Отключени: 12
Процент: 100%
Завършена номер: 95
Отнето време: 14 часа 20 минути

Постижения/Трофеи
Отключени
Име: Menu Hero
Описание: Dispense the Good, Vanquish the Evil
Време: 09:20 на 3 May 2012
Име: Can't Kill Me...
Описание: Resurrect at an Outhouse
Време: 09:42 на 3 May 2012
Име: Destroyer of Chickens
Описание: Kill 100 Chickens
Време: 09:48 на 3 May 2012
Име: The Day the Music Died
Описание: Kill Sergeant Orque
Време: 14:49 на 3 May 2012
Име: I'm an Addict
Описание: Drink 50 Potions
Време: 14:55 на 3 May 2012
Име: Man In The Hole
Описание: Complete 6 Spelunker Quests
Време: 17:28 на 3 May 2012
Име: Underground Subway
Описание: Discover all 30 Teleporting Outhouses
Време: 18:01 на 3 May 2012
Име: Extermination
Описание: Destroy all 3 Queen Greems
Време: 18:11 на 3 May 2012
Име: Extracurricular Activities
Описание: Finish 50 Side Quests
Време: 18:23 на 3 May 2012
Име: Take Back The Knight
Описание: Kill Lord Von Prong
Време: 19:02 на 3 May 2012
Име: Justice Dispenser
Описание: Kill 2500 Enemies
Време: 23:00 на 3 May 2012
Име: Mr. Tough Guy
Описание: Reach Level 20
Време: 23:41 на 3 May 2012

List
Stories