Atom Zombie Smasher
Основна информация


Година на издаване: 2011
Платформа: Steam (PC)
Жанрове: Indie Strategy
Степен на сложност: 3/10
Брой постижения/трофеи: 41
Отключени: 41
Процент: 100%
Завършена номер: 38
Отнето време: 6 месеца 4 дни 18 часа 21 минути

Постижения/Трофеи
Отключени
Име: Choplifter
Описание: Rescue 100 people in a mission.
Време: 21:53 на 16 Jun 2011
Име: Night Owl
Описание: Survive the night.
Време: 21:56 на 16 Jun 2011
Име: Share and Share Alike
Описание: Download a mod.
Време: 22:15 на 16 Jun 2011
Име: Giant's Drink
Описание: Destroy a Mega Zed.
Време: 22:29 на 16 Jun 2011
Име: Street Sweeper
Описание: Get 100 infantry kills in a mission.
Време: 22:31 на 16 Jun 2011
Име: Rescue Raider
Описание: Rescue 200 people in a mission.
Време: 22:38 на 16 Jun 2011
Име: Spring Cleaning
Описание: Destroy all Zed in a mission.
Време: 22:38 на 16 Jun 2011
Име: Powder Keg
Описание: Destroy 50 Zed in one dynamite explosion.
Време: 22:43 на 16 Jun 2011
Име: Bombardier
Описание: Destroy 50 Zed in one artillery strike.
Време: 22:43 на 16 Jun 2011
Име: The Worm has Turned
Описание: Complete a level-4 outbreak mission.
Време: 22:50 на 16 Jun 2011
Име: Snipe Hunt
Описание: Use snipers to destroy 100 Zed in a mission.
Време: 22:50 на 16 Jun 2011
Име: From Above
Описание: Get 100 artillery kills in a mission.
Време: 22:50 на 16 Jun 2011
Име: Lit Fuse
Описание: Get 100 dynamite kills in a mission.
Време: 22:50 на 16 Jun 2011
Име: Watch Your Step
Описание: Destroy 50 Zed in one landmine explosion.
Време: 22:57 на 16 Jun 2011
Име: Hit Somebody
Описание: Get 100 landmine kills in a mission.
Време: 22:59 на 16 Jun 2011
Име: Maximum Overrescue
Описание: Rescue 300 people in a mission.
Време: 23:07 на 16 Jun 2011
Име: The Big Leagues
Описание: Complete a level-3 outbreak mission.
Време: 23:07 на 16 Jun 2011
Име: Ten Thousand Hours
Описание: Have a merc reach Level 5 veterancy.
Време: 23:07 на 16 Jun 2011
Име: Zed Industrial Complex
Описание: Complete the campaign.
Време: 23:35 на 16 Jun 2011
Име: The Diplomats
Описание: Complete a mission with 3 players.
Време: 23:39 на 16 Jun 2011
Име: How Fast They Are
Описание: Complete a mission under 30 seconds.
Време: 23:43 на 16 Jun 2011
Име: Llamas on Demand
Описание: Purchase a Llama Bomb.
Време: 23:53 на 16 Jun 2011
Име: They Live
Описание: Complete a campaign with the Alt. Spawning modifier.
Време: 23:53 на 16 Jun 2011
Име: Tactical Camelid
Описание: Cleanse four Zed territories with one Llama Bomb.
Време: 00:03 на 17 Jun 2011
Име: Big Dipper
Описание: Rescue 40 or more people in one helicopter pickup.
Време: 00:06 на 17 Jun 2011
Име: Champion of the People
Описание: Rescue everyone in a mission.
Време: 00:06 на 17 Jun 2011
Име: Long November
Описание: Complete a 20,000 point campaign.
Време: 01:25 на 17 Jun 2011
Име: Multiplicity
Описание: Complete a campaign with the Triplets modifier.
Време: 01:33 на 17 Jun 2011
Име: International Killing Machine
Описание: Complete a campaign with the Hardcore and Permadeath modifier.
Време: 01:33 на 17 Jun 2011
Име: Bookworm
Описание: Unlock all the vignettes.
Време: 02:28 на 17 Jun 2011
Име: The Big Stick
Описание: Accrue 10,000 artillery kills.
Време: 16:11 на 17 Jun 2011
Име: Llama-rama
Описание: Launch 500 Llama Bombs.
Време: 16:27 на 17 Jun 2011
Име: The Operators
Описание: Accrue 10,000 infantry kills.
Време: 16:43 на 17 Jun 2011
Име: Long Arm
Описание: Accrue 10,000 sniper kills.
Време: 16:55 на 17 Jun 2011
Име: Hypothesis Now
Описание: Rescue 10,000 scientists.
Време: 19:35 на 17 Jun 2011
Име: The Lucky Ones
Описание: Rescue 100,000 people.
Време: 03:34 на 19 Jun 2011
Име: Remote Control
Описание: Accrue 10,000 landmine kills.
Време: 14:27 на 19 Jun 2011
Име: Wrecking Crew
Описание: Accrue 10,000 dynamite kills.
Време: 01:53 на 20 Jun 2011
Име: The Gold Standard
Описание: Accrue 500 gold medals.
Време: 19:03 на 20 Jun 2011
Име: Dog Days
Описание: Rescue at least 100 people in July.
Време: 21:31 на 6 Jul 2011
Име: KringleJammer
Описание: Defeat Wave 7 in the KringleJammer mini-game.
Време: 15:14 на 18 Dec 2011

List
Stories