Demon's Souls
Основна информация


Година на издаване: 2009
Платформа: PS3
Жанрове: Action RPG
Степен на сложност: 9/10
Брой постижения/трофеи: 38
Отключени: 38
Процент: 100%
Завършена номер: 63
Отнето време: 7 дни 19 часа 50 минути
Завършена платина: 39

Постижения/Трофеи
Отключени
Име: Phalanx's Trophy
Описание: Slayer of Demon “Phalanx”
Време: 15:53 на 15 Jan 2013
Име: Tower Knight's Trophy
Описание: Slayer of Demon “Tower Knight”
Време: 14:34 на 16 Jan 2013
Име: Armor Spider's Trophy
Описание: Slayer of Demon “Armor Spider”
Време: 15:25 на 16 Jan 2013
Име: Trophy of Hardness
Описание: Obtained Best Weapon by Hardstone
Време: 09:48 на 17 Jan 2013
Име: Trophy of Sharpness
Описание: Obtained Best Weapon by Sharpstone
Време: 09:56 на 17 Jan 2013
Име: Flamelurker's Trophy
Описание: Slayer of Demon “Flamelurker”
Време: 11:14 на 17 Jan 2013
Име: Fool's Idol's Trophy
Описание: Slayer of Demon “Fool's Idol”
Време: 13:10 на 17 Jan 2013
Име: Maneater's Trophy
Описание: Slayer of Demon “Maneater”
Време: 14:49 на 17 Jan 2013
Име: Adjudicator's Trophy
Описание: Slayer of Demon “Adjudicator”
Време: 15:50 на 17 Jan 2013
Име: Old Hero's Trophy
Описание: Slayer of Demon “Old Hero”
Време: 16:36 на 17 Jan 2013
Име: Leechmonger's Trophy
Описание: Slayer of Demon “Leechmonger”
Време: 09:16 на 18 Jan 2013
Име: Dirty Colossus' Trophy
Описание: Slayer of Demon “Dirty Colossus”
Време: 10:16 на 18 Jan 2013
Име: Dragon God's Trophy
Описание: Slayer of Demon “Dragon God”
Време: 09:07 на 19 Jan 2013
Име: Old Monk's Trophy
Описание: Slayer of Demon “Old Monk”
Време: 09:27 на 19 Jan 2013
Име: Storm King's Trophy
Описание: Slayer of Demon “Storm King”
Време: 09:37 на 19 Jan 2013
Име: Maiden Astraea's Trophy
Описание: Slayer of Demon “Maiden Astraea”
Време: 10:12 на 19 Jan 2013
Име: Penetrator's Trophy
Описание: Slayer of Demon “Penetrator”
Време: 11:27 на 19 Jan 2013
Име: Saint's Trophy
Описание: All Miracles Learned
Време: 12:21 на 19 Jan 2013
Име: Trophy of Distinction
Описание: Obtained Best Weapon by Clearstone
Време: 13:02 на 19 Jan 2013
Име: Old King's Trophy
Описание: Conqueror of Old King Doran
Време: 14:25 на 19 Jan 2013
Име: Master Bowman's Trophy
Описание: Obtained Best Bow by Spiderstone
Време: 17:09 на 19 Jan 2013
Име: Blood Master's Trophy
Описание: Obtained Best Weapon by Suckerstone
Време: 17:14 на 19 Jan 2013
Име: Poison Master's Trophy
Описание: Obtained Best Weapon by Mercurystone
Време: 17:15 на 19 Jan 2013
Име: Shade Master's Trophy
Описание: Obtained Best Weapon by Cloudstone
Време: 17:38 на 19 Jan 2013
Име: Congratulant's Trophy
Описание: Obtained Best Weapon by Faintstone
Време: 17:39 на 19 Jan 2013
Име: Flame Master's Trophy
Описание: Obtained Best Weapon by Dragonstone
Време: 17:45 на 19 Jan 2013
Име: Rogue's Trophy
Описание: All Rings Obtained
Време: 18:33 на 19 Jan 2013
Име: Flying Dragon's Trophy
Описание: Slayer of Demon “Blue Flying Dragon”
Време: 19:56 на 19 Jan 2013
Име: False King's Trophy
Описание: Slayer of Demon “False King”
Време: 20:05 на 19 Jan 2013
Име: World Uniter's Trophy
Описание: Old One Put to Sleep & World United
Време: 20:16 на 19 Jan 2013
Име: Sage's Trophy
Описание: All Spells Learned
Време: 21:00 на 19 Jan 2013
Име: Master Basher's Trophy
Описание: Obtained Best Weapon by Greystone
Време: 08:37 на 20 Jan 2013
Име: Soldier's Trophy
Описание: All Unique Weapons Obtained
Време: 05:32 на 21 Jan 2013
Име: Life Master's Trophy
Описание: Obtained Best Weapon by Marrowstone
Време: 10:38 на 21 Jan 2013
Име: Darkmoon's Trophy
Описание: Obtained Best Weapon by Darkmoonstone
Време: 10:21 на 22 Jan 2013
Име: Moonlight's Trophy
Описание: Obtained Best Weapon by Moonlightstone
Време: 11:42 на 23 Jan 2013
Име: Master Slasher's Trophy
Описание: Obtained Best Weapon by Bladestone
Време: 11:43 на 23 Jan 2013
Име: Toughest Soul Trophy
Описание: All Trophies Obtained
Време: 11:43 на 23 Jan 2013

List
Stories