Arcadia
Основна информация


Година на издаване: 2010
Платформа: Steam (PC)
Жанрове: Casual Indie
Степен на сложност: 5/10
Брой постижения/трофеи: 25
Отключени: 25
Процент: 100%
Завършена номер: 43
Отнето време: 5 месеца 27 дни 20 часа 7 минути

Постижения/Трофеи
Отключени
Име: Ding! 25k
Описание: Score 25 000 points
Време: 21:13 на 19 Jan 2011
Име: Ding! 50k
Описание: Score 50 000 points
Време: 21:14 на 19 Jan 2011
Име: Ding! 75k
Описание: Score 75 000 points
Време: 20:40 на 24 Jan 2011
Име: Ding! 100k
Описание: Score 100 000 points
Време: 20:41 на 24 Jan 2011
Име: Ding! 125k
Описание: Score 125 000 points
Време: 20:42 на 24 Jan 2011
Име: Ding! 150k
Описание: Score 150 000 points
Време: 20:54 на 24 Jan 2011
Име: Ding! 175k
Описание: Score 175 000 points
Време: 20:55 на 24 Jan 2011
Име: Impossible Odds
Описание: You just got 200 000 points.
Време: 20:56 на 24 Jan 2011
Име: Chaotic 25k
Описание: Score 25 000 points in Chaotic Mode
Време: 20:57 на 24 Jan 2011
Име: Chaotic 50k
Описание: Score 50 000 points in Chaotic Mode
Време: 20:58 на 24 Jan 2011
Име: Chaotic 75k
Описание: Score 75 000 points in Chaotic Mode
Време: 20:58 на 24 Jan 2011
Име: Chaotic 100k
Описание: Score 100 000 points in Chaotic Mode
Време: 20:59 на 24 Jan 2011
Име: Chaotic 125k
Описание: Score 125 000 points in Chaotic Mode
Време: 21:00 на 24 Jan 2011
Име: Chaotic 150k
Описание: Score 150 000 points in Chaotic Mode
Време: 21:00 на 24 Jan 2011
Име: Chaotic 175k
Описание: Score 175 000 points
Време: 21:01 на 24 Jan 2011
Име: Chaotic 200k
Описание: Score 200 000 points. You can't achieve this with ease.
Време: 21:02 на 24 Jan 2011
Име: Digital Frontier
Описание: Fancy a colour change?
Време: 04:05 на 24 Jun 2011
Име: Polyglot
Описание: Multilingual
Време: 04:05 на 24 Jun 2011
Име: Casual gamer
Описание: Play Casual mode
Време: 04:06 на 24 Jun 2011
Име: Smitten
Описание: Slay 1000 enemies
Време: 04:09 на 24 Jun 2011
Име: Hardcore gamer
Описание: Play Chaotic mode
Време: 04:09 на 24 Jun 2011
Име: Stationary Gunner
Описание: Play Pivot mode
Време: 04:10 на 24 Jun 2011
Име: Under Pressure
Описание: Play Time Attack mode
Време: 04:10 на 24 Jun 2011
Име: Feeling DOOMed?
Описание: Have a cookie!
Време: 07:16 на 12 Jul 2011
Име: Consolation Prize
Описание: Everyone's a winner!
Време: 18:21 на 16 Jul 2011

List
Stories