Obulis
Основна информация


Година на издаване: 2009
Платформа: Steam (PC)
Жанрове: Casual Indie
Степен на сложност: 5/10
Брой постижения/трофеи: 17
Отключени: 17
Процент: 100%
Завършена номер: 76
Отнето време: 11 часа 3 минути

Постижения/Трофеи
Отключени
Име: Did I pack the sunscreen?
Описание: Find all 3 tiles to complete the Sun Stone.
Време: 03:23 на 14 Jan 2012
Име: I Like Ico
Описание: Complete the level "Windmill I Ultra"
Време: 03:25 на 14 Jan 2012
Име: I Pine for the Vine
Описание: Complete the level "Gnarly Vines V Ultra"
Време: 04:05 на 14 Jan 2012
Име: Nothing like the Classics
Описание: Complete the level "Antiquity XI Ultra"
Време: 04:24 на 14 Jan 2012
Име: Planet Earth
Описание: Find all 3 tiles to complete the Earth Stone.
Време: 13:22 на 14 Jan 2012
Име: Go Chase This!
Описание: Complete the level "Waterfall XI Ultra"
Време: 13:28 на 14 Jan 2012
Име: I'm not Scared of Mummies
Описание: Complete the level "Pharaoh's Tomb I Ultra"
Време: 13:30 на 14 Jan 2012
Име: Timing is Everything
Описание: Complete the level "Pond III Ultra"
Време: 13:42 на 14 Jan 2012
Име: Dungeon Explorer
Описание: Complete the level "Dungeon V Ultra"
Време: 13:46 на 14 Jan 2012
Име: I'm Fond of the Pond
Описание: Complete the level "Pond X Ultra"
Време: 13:55 на 14 Jan 2012
Име: Bloody Tears
Описание: Complete the level "Clock Tower VIII Ultra"
Време: 14:00 на 14 Jan 2012
Име: Hey Tuco!
Описание: Complete the level "Desert VIII Ultra"
Време: 14:03 на 14 Jan 2012
Име: Will there be Blood?
Описание: Find all 3 tiles to complete the Blood Stone.
Време: 14:13 на 14 Jan 2012
Име: Again with the Mummies?
Описание: Complete the level "Pharaoh's Tomb VII Ultra"
Време: 14:17 на 14 Jan 2012
Име: If a Tree Falls in the Forest...
Описание: Complete the level "Dark Forest III Ultra"
Време: 14:19 на 14 Jan 2012
Име: Meditate Really hard
Описание: Complete the level "Garden V Ultra"
Време: 14:21 на 14 Jan 2012
Име: You... Complete Me
Описание: Collect all 347 1/2 stars in the game.
Време: 14:27 на 14 Jan 2012

List
Stories