Wasteland Angel
Основна информация


Година на издаване: 2011
Платформа: Steam (PC)
Жанрове: Action Indie
Степен на сложност: 3/10
Брой постижения/трофеи: 40
Отключени: 40
Процент: 100%
Завършена номер: 63
Отнето време: 4 часа 11 минути

Постижения/Трофеи
Отключени
Име: First Blood
Описание: Killed an enemy driver
Време: 15:03 на 28 Nov 2011
Име: Combo Kill
Описание: 2 Kill combo
Време: 15:03 на 28 Nov 2011
Име: Casualties
Описание: Killed a civilian
Време: 15:04 на 28 Nov 2011
Име: Full Batteries
Описание: Recharge to full hitpoints in Recharge Area
Време: 15:05 на 28 Nov 2011
Име: Getting started
Описание: Tutorials passed
Време: 15:07 на 28 Nov 2011
Име: Multi Kill
Описание: 5 Kill combo
Време: 15:09 на 28 Nov 2011
Име: Score warmup
Описание: 100K score
Време: 15:09 на 28 Nov 2011
Име: Serial Killer
Описание: 10 Kill combo
Време: 15:11 на 28 Nov 2011
Име: Score chaser
Описание: 1 Million score
Време: 15:11 на 28 Nov 2011
Име: Splatter
Описание: Drive over 10 enemy drivers in one level
Време: 15:12 на 28 Nov 2011
Име: Lets make some points
Описание: 20x multiplier
Време: 15:14 на 28 Nov 2011
Име: Danger Of Explosion
Описание: 10 special weapons collected (but not used yet)
Време: 15:15 на 28 Nov 2011
Име: Ganger slayer
Описание: Harvester boss killed
Време: 15:20 на 28 Nov 2011
Име: Score Hoarder
Описание: 10 Million score
Време: 15:25 на 28 Nov 2011
Име: Survivor
Описание: 25 kills in Survival bonus level
Време: 15:25 на 28 Nov 2011
Име: True survivor
Описание: 50 kills in Survival bonus level
Време: 15:25 на 28 Nov 2011
Име: Saviour of Veranda
Описание: Location 1 Finished
Време: 15:25 на 28 Nov 2011
Име: Genocide
Описание: 20 Kill combo
Време: 15:30 на 28 Nov 2011
Име: Armed and Dangerous
Описание: Maxed out the weapon level
Време: 16:10 на 28 Nov 2011
Име: Saviour of Core
Описание: Location 2 Finished
Време: 16:25 на 28 Nov 2011
Име: Driving school
Описание: 25 checkpoints collected in Racing bonus level
Време: 16:26 на 28 Nov 2011
Име: Rally driver
Описание: 50 checkpoints collected in Racing bonus level
Време: 16:28 на 28 Nov 2011
Име: Renegade slayer
Описание: Tank boss killed
Време: 16:48 на 28 Nov 2011
Име: Arsonist
Описание: Turned 5 enemies into flames with one Napalm
Време: 16:52 на 28 Nov 2011
Име: Lets make some more points
Описание: 50x multiplier
Време: 16:52 на 28 Nov 2011
Име: Frenzy
Описание: 25 kills in Frenzy bonus level
Време: 16:53 на 28 Nov 2011
Име: Ultimate frenzy
Описание: 50 kills in Frenzy bonus level
Време: 16:53 на 28 Nov 2011
Име: Saviour of Coalhaven
Описание: Location 3 Finished
Време: 16:53 на 28 Nov 2011
Име: Big boom
Описание: Killed 5 enemies with one Nuke
Време: 17:01 на 28 Nov 2011
Име: Airline pilot
Описание: 15 seconds of airtime in one level
Време: 17:03 на 28 Nov 2011
Име: Score Maniac
Описание: 100 Million score
Време: 17:30 на 28 Nov 2011
Име: Invincible
Описание: Full armor collected
Време: 17:35 на 28 Nov 2011
Име: Saviour of New Dallas
Описание: Location 4 Finished
Време: 17:43 на 28 Nov 2011
Име: Lets hit the big points
Описание: 99x multiplier
Време: 17:45 на 28 Nov 2011
Име: Sniper
Описание: Finished a level with over 25% accuracy
Време: 17:53 на 28 Nov 2011
Име: Mutant slayer
Описание: Mutant boss killed
Време: 18:41 на 28 Nov 2011
Име: Saviour of Highwall
Описание: Location 5 Finished
Време: 18:41 на 28 Nov 2011
Име: War hero
Описание: Finished the Story mode
Време: 19:07 на 28 Nov 2011
Име: Saviour of Dale
Описание: Location 6 Finished
Време: 19:07 на 28 Nov 2011
Име: True Angel
Описание: All civilians saved in one level
Време: 19:14 на 28 Nov 2011

List
Stories