Clickr
Основна информация


Година на издаване: 2010
Платформа: Steam (PC)
Жанрове: Casual Family Indie
Степен на сложност: 10/10
Брой постижения/трофеи: 75
Отключени: 48
Процент: 64%

Постижения/Трофеи
Отключени
Име: First 10 Combo
Описание: First 10 Combo
Време: 00:49 на 27 Nov 2011
Име: Unlock Push Mode
Описание: Unlock Push Mode
Време: 00:49 на 27 Nov 2011
Име: Unlock Battle Mode
Описание: Unlock Battle Mode
Време: 00:58 на 27 Nov 2011
Име: First 20 Combo
Описание: First 20 Combo
Време: 01:04 на 27 Nov 2011
Име: First Stone Magic Turn
Описание: First Stone Magic Turn
Време: 01:14 на 27 Nov 2011
Име: First Star Magic Turn
Описание: First Star Magic Turn
Време: 01:14 на 27 Nov 2011
Име: STAT. Clear 5,000 Times
Описание: STAT. Clear 5,000 Times
Време: 01:15 на 27 Nov 2011
Име: STAT. Chain 1,000 Times
Описание: STAT. Chain 1,000 Times
Време: 01:25 на 27 Nov 2011
Име: First Magic Turn
Описание: First Magic Turn
Време: 17:29 на 27 Nov 2011
Име: StageC. 30min Clear
Описание: StageC. 30min Clear
Време: 17:57 на 27 Nov 2011
Име: StageC. 20min Clear
Описание: StageC. 20min Clear
Време: 17:57 на 27 Nov 2011
Име: Stage Challenge All Clear
Описание: Stage Challenge All Clear
Време: 17:57 на 27 Nov 2011
Име: STAT. Stone 500 Times
Описание: STAT. Stone 500 Times
Време: 18:22 на 27 Nov 2011
Име: StageC. 10min Clear
Описание: StageC. 10min Clear
Време: 18:30 на 27 Nov 2011
Име: Unlock All Puzzle Modes
Описание: Unlock All Puzzle Modes
Време: 18:30 на 27 Nov 2011
Име: Unlock IQ Mode
Описание: Unlock IQ Mode
Време: 19:50 на 27 Nov 2011
Име: ComboC. 100 Combo
Описание: ComboC. 100 Combo
Време: 20:06 на 27 Nov 2011
Име: PointC. Score 1M
Описание: PointC. Score 1M
Време: 20:19 на 27 Nov 2011
Име: STAT. Collect 2,000 Cube
Описание: STAT. Collect 2,000 Cube
Време: 20:19 на 27 Nov 2011
Име: STAT. Rotate 2,000 Times
Описание: STAT. Rotate 2,000 Times
Време: 20:39 на 27 Nov 2011
Име: STAT. Click 10,000 Times
Описание: STAT. Click 10,000 Times
Време: 20:56 на 27 Nov 2011
Име: Unlock All Skins
Описание: Unlock All Skins
Време: 21:09 на 27 Nov 2011
Име: Battle Score 100K
Описание: Battle Score 100K
Време: 16:33 на 21 Nov 2012
Име: Battle Level Play All Clear
Описание: Battle Level Play All Clear
Време: 16:46 на 21 Nov 2012
Име: Battle Level Play All No.1 Clear
Описание: Battle Level Play All No.1 Clear
Време: 15:07 на 22 Nov 2012
Име: Battle Self Play 10 Wins
Описание: Battle Self Play 10 Wins!!
Време: 15:12 на 22 Nov 2012
Име: STAT. Star 500 Times
Описание: STAT. Star 500 Times
Време: 15:54 на 22 Nov 2012
Име: Unlock All Battle Modes
Описание: Unlock All Battle Modes
Време: 16:04 на 22 Nov 2012
Име: STAT. Chain 50,000 Times
Описание: STAT. Chain 50,000 Times
Време: 12:19 на 23 Nov 2012
Име: STAT. Clear 250,000 Times
Описание: STAT. Clear 250,000 Times
Време: 12:23 на 23 Nov 2012
Име: Battle Score 1M
Описание: Battle Score 1M
Време: 12:35 на 23 Nov 2012
Име: Unlock All Push Modes
Описание: Unlock All Push Modes
Време: 12:36 на 23 Nov 2012
Име: Unlock All Tutorials
Описание: Unlock All Tutorials
Време: 12:43 на 23 Nov 2012
Име: Battle Geek Play All Clear
Описание: Battle Geek Play All Clear!!
Време: 13:52 на 23 Nov 2012
Име: Battle Geek Play All No.1 Clear
Описание: Battle Geek Play All No.1 Clear!!
Време: 13:56 на 23 Nov 2012
Име: Unlock All IQ Modes
Описание: Unlock All IQ Modes
Време: 14:07 на 23 Nov 2012
Име: STAT. Play 10 Hour
Описание: STAT. Play 10 Hour
Време: 14:52 на 23 Nov 2012
Име: STAT. Magic Turn 500 Times
Описание: STAT. Magic Turn 500 Times
Време: 12:27 на 26 Nov 2012
Име: STAT. Execute 100 Times
Описание: STAT. Execute 100 Times
Време: 09:22 на 27 Nov 2012
Име: ComboC. 300 Combo
Описание: ComboC. 300 Combo
Време: 15:26 на 27 Nov 2012
Име: IQ Score 100K
Описание: IQ Score 100K
Време: 15:45 на 27 Nov 2012
Име: Push Score 100K
Описание: Push Score 100K
Време: 15:31 на 29 Nov 2012
Име: Push Self Play 10 Wins
Описание: Push Self Play 10 Wins!!
Време: 15:35 на 29 Nov 2012
Име: ComboC. 500 Combo
Описание: ComboC. 500 Combo
Време: 14:44 на 30 Nov 2012
Име: Push Level Play All Clear
Описание: Push Level Play All Clear!!
Време: 15:53 на 30 Nov 2012
Име: Push Level Play All No.1 Clear
Описание: Push Level Play All No.1 Clear!!
Време: 15:53 на 30 Nov 2012
Име: Push Score 1M
Описание: Push Score 1M
Време: 15:53 на 30 Nov 2012
Име: STAT. Star 5,000 Times
Описание: STAT. Star 5,000 Times
Време: 20:26 на 3 Dec 2012
Заключени
Име: Battle Self Play 100 Wins
Описание: Battle Self Play 100 Wins
Име: Push Geek Play All Clear
Описание: Push Geek Play All Clear!!
Име: Push Geek Play All No.1 Clear
Описание: Push Geek Play All No.1 Clear
Име: Push Self Play 100 Wins
Описание: Push Self Play 100 Wins
Име: IQ Easy Mode All Clear
Описание: IQ Easy Mode All Clear
Име: IQ Easy Mode All No.1 Clear
Описание: IQ Easy Mode All No.1 Clear
Име: IQ Normal Mode All Clear
Описание: IQ Normal Mode All Clear
Име: IQ Normal Mode All No.1 Clear
Описание: IQ Normal Mode All No.1 Clear
Име: IQ Hard Mode All Clear
Описание: IQ Hard Mode All Clear
Име: IQ Hard Mode All No.1 Clear
Описание: IQ Hard Mode All No.1 Clear
Име: PointC. Score 2M
Описание: PointC. Score 2M
Име: PointC. Score 5M
Описание: PointC. Score 5M
Име: Battle Score 3M
Описание: Battle Score 3M
Име: Push Score 3M
Описание: Push Score 3M
Име: IQ Score 1M
Описание: IQ Score 1M
Име: IQ Score 3M
Описание: IQ Score 3M
Име: Multi 10 Wins
Описание: Multi 10 Wins
Име: Multi 100 Wins
Описание: Multi 100 Wins
Име: Multi 1000 Wins
Описание: Multi 1000 Wins
Име: STAT. Execute 500 Times
Описание: STAT. Execute 500 Times
Име: STAT. Play 50 Hour
Описание: STAT. Play 50 Hour
Име: STAT. Click 500,000 Times
Описание: STAT. Click 500,000 Times
Име: STAT. Rotate 100,000 Times
Описание: STAT. Rotate 100,000 Times
Име: STAT. Stone 5,000 Times
Описание: STAT. Stone 5,000 Times
Име: STAT. Magic Turn 20,000 Times
Описание: STAT. Magic Turn 20,000 Times
Име: STAT. Collect 9,000 Cube
Описание: STAT. Collect 9,000 Cube
Име: Stage Challenge All No.1 Clear
Описание: Stage Challenge All No.1 Clear

List
Stories