Commander Cool 2
Основна информация


Година на издаване: 2015
Платформа: Steam (PC)
Жанрове: Action Indie
Степен на сложност: 4/10
Брой постижения/трофеи: 20
Отключени: 20
Процент: 100%
Завършена номер: 419
Отнето време: 13 дни 4 часа 13 минути

Постижения/Трофеи
Отключени
Име: Hello Stone Age
Описание: Start the first stone age Level
Време: 13:10 на 26 Apr 2016
Име: Anti-Air
Описание: Kill the boss in level 5
Време: 13:16 на 26 Apr 2016
Име: Hunter
Описание: Kill 10 enemies
Време: 13:19 на 26 Apr 2016
Име: Grit
Описание: Die 10 times
Време: 13:21 на 26 Apr 2016
Име: Stay Cool
Описание: Survive level 10
Време: 13:25 на 26 Apr 2016
Име: Elevator goes up
Описание: Beat level 15
Време: 13:36 на 26 Apr 2016
Име: Well-of
Описание: Collect 1000 coins
Време: 13:42 на 26 Apr 2016
Име: Run Commander, Run!
Описание: Escape the T-Rex in level 20
Време: 13:44 на 26 Apr 2016
Име: Slayer
Описание: Kill 100 enemies
Време: 13:53 на 26 Apr 2016
Име: Stop throwing eggs!
Описание: Kill the boss in level 25
Време: 13:55 на 26 Apr 2016
Име: Onwards!
Описание: Complete all stone age levels
Време: 15:45 на 26 Apr 2016
Име: And Stay down!
Описание: Kill the final stone age boss
Време: 15:45 на 26 Apr 2016
Име: Endurance
Описание: Die 100 times
Време: 16:16 на 26 Apr 2016
Име: Wealthy
Описание: Collect 10.000 Coins
Време: 12:49 на 27 Apr 2016
Име: Shiny!
Описание: Collect all stone age diamonds
Време: 12:59 на 27 Apr 2016
Име: Need Backup
Описание: Play story with 2 players
Време: 16:47 на 27 Apr 2016
Име: Thorough
Описание: Complete all stone age missions
Време: 13:25 на 28 Apr 2016
Име: Exterminator
Описание: Kill 1000 enemies
Време: 13:36 на 28 Apr 2016
Име: Patience
Описание: Die 1000 times
Време: 16:42 на 28 Apr 2016
Име: Filthy Rich
Описание: Collect 100.000 coins
Време: 17:23 на 9 May 2016

List
Stories