Visibility
Основна информация


Година на издаване: 2015
Платформа: Steam (PC)
Жанрове: Indie
Степен на сложност: 6/10
Брой постижения/трофеи: 17
Отключени: 17
Процент: 100%
Завършена номер: 413
Отнето време: 22 часа 5 минути

Постижения/Трофеи
Отключени
Име: Congrats, noob
Описание: You completed the tutorial
Време: 13:51 на 25 Aug 2015
Име: A Fresh Start
Описание: Reset the level 10 times
Време: 13:51 на 25 Aug 2015
Име: It's going well, I see
Описание: Reset the level 100 times
Време: 13:52 на 25 Aug 2015
Име: An Ember
Описание: Place 150 lights in total
Време: 13:56 на 25 Aug 2015
Име: Hopping like a Pogo Stick
Описание: Jump 500 times
Време: 13:58 на 25 Aug 2015
Име: A Flame
Описание: Place 300 lights in total
Време: 14:02 на 25 Aug 2015
Име: New to heaven
Описание: Die 10 times
Време: 14:02 на 25 Aug 2015
Име: A Bonfire
Описание: Place 500 lights in total
Време: 14:05 на 25 Aug 2015
Име: Hopping like a rabbit
Описание: Jump 1000 times
Време: 14:12 на 25 Aug 2015
Име: Know the feeling
Описание: Die 100 times
Време: 14:18 на 25 Aug 2015
Име: Literally Hell
Описание: Place 1000 lights in total
Време: 14:28 на 25 Aug 2015
Име: Spammer
Описание: Reset the level 1000 times
Време: 14:34 на 25 Aug 2015
Име: Hopping like a kangaroo
Описание: Jump 1500 times
Време: 14:40 на 25 Aug 2015
Име: Hopping like a spaceman
Описание: Jump 2000 times
Време: 14:47 на 25 Aug 2015
Име: God of Light
Описание: Place 3000 lights in total
Време: 14:52 на 25 Aug 2015
Име: Pins and needles
Описание: Die 1000 times
Време: 11:03 на 26 Aug 2015
Име: I did it, mom!
Описание: Complete the game
Време: 11:56 на 26 Aug 2015

List
Stories