Two Digits
Основна информация


Година на издаване: 2015
Платформа: Steam (PC)
Жанрове: Casual Indie
Степен на сложност: 5/10
Брой постижения/трофеи: 13
Отключени: 13
Процент: 100%
Завършена номер: 410
Отнето време: 21 часа 15 минути

Постижения/Трофеи
Отключени
Име: Use 'em all
Описание: Use all the 9 numbers to complete a level.
Време: 16:49 на 20 Aug 2015
Име: First Steps
Описание: Complete the First Steps pack.
Време: 16:52 на 20 Aug 2015
Име: Moving Up
Описание: Complete the Moving Up pack.
Време: 16:52 на 20 Aug 2015
Име: Three Quarter
Описание: Complete the Three Quarter pack.
Време: 16:52 на 20 Aug 2015
Име: Full #1
Описание: Complete the Full #1 pack.
Време: 17:12 на 20 Aug 2015
Име: Primary
Описание: Complete the Primary pack.
Време: 17:12 на 20 Aug 2015
Име: Ninety Percent
Описание: Complete the Ninety Percent pack.
Време: 17:12 на 20 Aug 2015
Име: Full #2
Описание: Complete the Full #2 pack.
Време: 17:30 на 20 Aug 2015
Име: Odd
Описание: Complete the Odd pack.
Време: 17:30 на 20 Aug 2015
Име: Two Digits Only
Описание: Complete the Two Digits Only pack.
Време: 13:47 на 21 Aug 2015
Име: Full #3
Описание: Complete the Full #3 pack.
Време: 14:02 на 21 Aug 2015
Име: Ultimate Level
Описание: Complete the Ultimate Level.
Време: 14:05 на 21 Aug 2015
Име: Three
Описание: Complete the Three pack.
Време: 14:05 на 21 Aug 2015

List
Stories