East Tower - Takashi
Основна информация


Година на издаване: 2012
Платформа: Steam (PC)
Жанрове: Adventure Casual Indie Simulation
Степен на сложност: 1/10
Брой постижения/трофеи: 21
Отключени: 21
Процент: 100%
Завършена номер: 409
Отнето време: 19 минути

Постижения/Трофеи
Отключени
Име: Prologue Cleared!
Описание: You've cleared the Prologue!
Време: 12:47 на 20 Aug 2015
Име: Stage 1 Cleared! (S Rank)
Описание: You've cleared Stage 1 and done an excellent job!
Време: 12:48 на 20 Aug 2015
Име: Stage 2 Cleared! (S Rank)
Описание: You've cleared Stage 2 and done an excellent job!
Време: 12:49 на 20 Aug 2015
Име: Stage 3 Cleared! (S Rank)
Описание: You've cleared Stage 3 and done an excellent job!
Време: 12:50 на 20 Aug 2015
Име: Stage 4 Cleared! (S Rank)
Описание: You've cleared Stage 4 and done an excellent job!
Време: 12:51 на 20 Aug 2015
Име: First Love?
Описание: It seems that I'm his first love.
Време: 12:52 на 20 Aug 2015
Име: Stage 5 Cleared! (S Rank)
Описание: You've cleared Stage 5 and done an excellent job!
Време: 12:52 на 20 Aug 2015
Име: His Fault!
Описание: I feel stupid, knowing I was only worried because of him
Време: 12:53 на 20 Aug 2015
Име: Past Stage Cleared!
Описание: You've cleared the Past Stage!
Време: 12:53 на 20 Aug 2015
Име: Stage 6 Cleared! (S Rank)
Описание: You've cleared Stage 6 and done an excellent job!
Време: 12:54 на 20 Aug 2015
Име: Love Stage Cleared!
Описание: You've cleared the Love Stage!
Време: 12:55 на 20 Aug 2015
Име: Stage 7 Cleared! (S Rank)
Описание: You've cleared Stage 7 and done an excellent job!
Време: 12:56 на 20 Aug 2015
Име: Love Ending Unlocked!
Описание: You've got the Love Ending!
Време: 12:57 на 20 Aug 2015
Име: All CGs Unlocked!
Описание: You've unlocked all of the CGs!
Време: 12:57 на 20 Aug 2015
Име: Stage 1 Cleared! (A Rank)
Описание: You've cleared Stage 1 and done a good job!
Време: 12:58 на 20 Aug 2015
Име: Stage 2 Cleared! (A Rank)
Описание: You've cleared Stage 2 and done a good job!
Време: 12:59 на 20 Aug 2015
Име: Stage 3 Cleared! (A Rank)
Описание: You've cleared Stage 3 and done a good job!
Време: 13:00 на 20 Aug 2015
Име: Stage 4 Cleared! (A Rank)
Описание: You've cleared Stage 4 and done a good job!
Време: 13:01 на 20 Aug 2015
Име: Bad Ending Unlocked!
Описание: You've got the Bad Ending!
Време: 13:03 на 20 Aug 2015
Име: Normal Ending Unlocked!
Описание: You've got the Normal Ending!
Време: 13:06 на 20 Aug 2015
Име: All Achievements Unlocked!
Описание: You've unlocked all of the Achievements!
Време: 13:06 на 20 Aug 2015

List
Stories