East Tower - Akio
Основна информация


Година на издаване: 2012
Платформа: Steam (PC)
Жанрове: Adventure Casual Indie Simulation
Степен на сложност: 1/10
Брой постижения/трофеи: 21
Отключени: 21
Процент: 100%
Завършена номер: 408
Отнето време: 18 минути

Постижения/Трофеи
Отключени
Име: Prologue Cleared!
Описание: You've cleared the Prologue!
Време: 12:23 на 20 Aug 2015
Име: Stage 1 Cleared! (S Rank)
Описание: You've cleared Stage 1 and done an excellent job!
Време: 12:24 на 20 Aug 2015
Име: Stage 2 Cleared! (S Rank)
Описание: You've cleared Stage 2 and done an excellent job!
Време: 12:25 на 20 Aug 2015
Име: Stage 3 Cleared! (S Rank)
Описание: You've cleared Stage 3 and done an excellent job!
Време: 12:26 на 20 Aug 2015
Име: His Reason.
Описание: You found out why he turned into a kid.
Време: 12:26 на 20 Aug 2015
Име: Stage 4 Cleared! (S Rank)
Описание: You've cleared Stage 4 and done an excellent job!
Време: 12:27 на 20 Aug 2015
Име: Stage 5 Cleared! (S Rank)
Описание: You've cleared Stage 5 and done an excellent job!
Време: 12:28 на 20 Aug 2015
Име: Carrot Man.
Описание: You've transformed him into a carrot!
Време: 12:29 на 20 Aug 2015
Име: Bad Ending Unlocked!
Описание: You've unlocked the Bad Ending!
Време: 12:29 на 20 Aug 2015
Име: Stage 6 Cleared! (S Rank)
Описание: You've cleared Stage 6 and done an excellent job!
Време: 12:30 на 20 Aug 2015
Име: Love Stage Cleared!
Описание: You've cleared the Love Stage!
Време: 12:31 на 20 Aug 2015
Име: Stage 7 Cleared! (S Rank)
Описание: You've cleared Stage 7 and done an excellent job!
Време: 12:31 на 20 Aug 2015
Име: Love Ending Unlocked!
Описание: You've unlocked the Love Ending!
Време: 12:33 на 20 Aug 2015
Име: All CGs Unlocked!
Описание: You've unlocked all of the CGs!
Време: 12:33 на 20 Aug 2015
Име: Stage 1 Cleared! (A Rank)
Описание: You've cleared Stage 1 and done a good job!
Време: 12:34 на 20 Aug 2015
Име: Stage 2 Cleared! (A Rank)
Описание: You've cleared Stage 2 and done a good job!
Време: 12:35 на 20 Aug 2015
Име: Stage 4 Cleared! (A Rank)
Описание: You've cleared Stage 4 and done a good job!
Време: 12:37 на 20 Aug 2015
Име: Stage 5 Cleared! (A Rank)
Описание: You've cleared Stage 5 and done a good job!
Време: 12:37 на 20 Aug 2015
Име: Stage 6 Cleared! (A Rank)
Описание: You've cleared Stage 6 and done a good job!
Време: 12:39 на 20 Aug 2015
Име: Normal Ending Unlocked!
Описание: You've unlocked the Normal Ending!
Време: 12:41 на 20 Aug 2015
Име: All Achievements Unlocked!
Описание: You've unlocked all of the Achievements!
Време: 12:41 на 20 Aug 2015

List
Stories