Whispering Willows
Основна информация


Година на издаване: 2014
Платформа: Steam (PC)
Жанрове: Adventure Indie
Степен на сложност: 2/10
Брой постижения/трофеи: 20
Отключени: 20
Процент: 100%
Завършена номер: 357
Отнето време: 1 час 53 минути

Постижения/Трофеи
Отключени
Име: First Contact
Описание: Meet Flying Hawk
Време: 14:12 на 30 Nov 2014
Име: I Ain't Afraid of No Ghost
Описание: Escape the Catacombs
Време: 14:22 на 30 Nov 2014
Име: It's a Me, Boo
Описание: Find the Secret Room
Време: 14:27 на 30 Nov 2014
Име: Give them a Hand
Описание: Escape the Basement
Време: 14:38 на 30 Nov 2014
Име: Free Bird
Описание: Set Flying Hawk Free
Време: 14:43 на 30 Nov 2014
Име: What Ghost Up Must Come Down
Описание: Create a path for Elena
Време: 14:47 на 30 Nov 2014
Име: What Does the Fox Say?
Описание: Find the fox
Време: 14:50 на 30 Nov 2014
Име: Itsy Bitsy
Описание: Escape the Trophy Room
Време: 14:56 на 30 Nov 2014
Име: Flower Power
Описание: Escape the Garden Maze
Време: 15:19 на 30 Nov 2014
Име: Irish He Was Alive
Описание: Set Darby free
Време: 15:21 на 30 Nov 2014
Име: Fantastic Amphibian
Описание: Find the amazing frog
Време: 15:29 на 30 Nov 2014
Име: Ready Corset Ghost!
Описание: Set Fleur free
Време: 15:37 на 30 Nov 2014
Име: Light Light
Описание: Find the Night Light logo
Време: 15:39 на 30 Nov 2014
Име: Wine Not
Описание: Open the Wine Cellar passage
Време: 15:41 на 30 Nov 2014
Име: This S**t is Bananas
Описание: Find the Animax logo
Време: 15:44 на 30 Nov 2014
Име: Family Reunion
Описание: Find your Dad
Време: 15:46 на 30 Nov 2014
Име: BOO-UYA
Описание: Find the OUYA logo
Време: 15:50 на 30 Nov 2014
Име: Rest Your Soul
Описание: Rest at a bonfire
Време: 15:51 на 30 Nov 2014
Име: Knight Light
Описание: Solve the Knight puzzle
Време: 15:56 на 30 Nov 2014
Име: Sixth Sense
Описание: Beat the game
Време: 16:06 на 30 Nov 2014

List
Stories