Everlasting Summer
Основна информация


Година на издаване: 2014
Платформа: Steam (PC)
Жанрове: Adventure Casual Indie
Степен на сложност: 3/10
Брой постижения/трофеи: 14
Отключени: 14
Процент: 100%
Завършена номер: 356
Отнето време: 10 часа 7 минути

Постижения/Трофеи
Отключени
Име: Alisa, good end
Описание:
Време: 00:56 на 30 Nov 2014
Име: Slavya, good end
Описание:
Време: 01:28 на 30 Nov 2014
Име: Slavya, bad end
Описание:
Време: 01:30 на 30 Nov 2014
Име: Semyon, bad end
Описание:
Време: 09:41 на 30 Nov 2014
Име: Semyon, good end
Описание:
Време: 09:43 на 30 Nov 2014
Име: Lena, bad end
Описание:
Време: 09:47 на 30 Nov 2014
Име: Lena, good end
Описание:
Време: 09:49 на 30 Nov 2014
Име: Miku end
Описание:
Време: 10:09 на 30 Nov 2014
Име: Ulyana, good end
Описание:
Време: 10:17 на 30 Nov 2014
Име: Ulyana, bad end
Описание:
Време: 10:19 на 30 Nov 2014
Име: Alisa, bad end
Описание:
Време: 10:43 на 30 Nov 2014
Име: Harem end
Описание:
Време: 11:00 на 30 Nov 2014
Име: ??? end
Описание:
Време: 11:02 на 30 Nov 2014
Име: Collector
Описание: Open all images
Време: 11:03 на 30 Nov 2014

List
Stories