The Collider
Основна информация


Година на издаване: 2014
Платформа: Steam (PC)
Жанрове: Casual Racing
Степен на сложност: 0/10
Брой постижения/трофеи: 24
Отключени: 24
Процент: 100%
Завършена номер: 355
Отнето време: 50 минути

Постижения/Трофеи
Отключени
Име: Reach 200
Описание: Reach speed of 200
Време: 12:19 на 26 Nov 2014
Име: Reach 300
Описание: Reach speed of 300
Време: 12:19 на 26 Nov 2014
Име: Reach 400
Описание: Reach speed of 400
Време: 12:19 на 26 Nov 2014
Име: Reach 500
Описание: Reach speed of 500
Време: 12:19 на 26 Nov 2014
Име: Reach 600
Описание: Reach speed of 600
Време: 12:28 на 26 Nov 2014
Име: Reach 700
Описание: Reach speed of 700
Време: 12:28 на 26 Nov 2014
Име: Reach 800
Описание: Reach speed of 800
Време: 12:28 на 26 Nov 2014
Име: Reach 900
Описание: Reach speed of 900
Време: 12:28 на 26 Nov 2014
Име: Reach 1000
Описание: Reach speed of 1000
Време: 12:28 на 26 Nov 2014
Име: Reach 1100
Описание: Reach speed of 1100
Време: 12:28 на 26 Nov 2014
Име: Reach 1200
Описание: Reach speed of 1200
Време: 12:28 на 26 Nov 2014
Име: Reach 1300
Описание: Reach speed of 1300
Време: 12:28 на 26 Nov 2014
Име: Perfect 200
Описание: Reach speed of 200 without crashing
Време: 12:37 на 26 Nov 2014
Име: Perfect 300
Описание: Reach speed of 300 without crashing
Време: 12:37 на 26 Nov 2014
Име: Perfect 400
Описание: Reach speed of 400 without crashing
Време: 12:37 на 26 Nov 2014
Име: Perfect 500
Описание: Reach speed of 500 without crashing
Време: 12:37 на 26 Nov 2014
Име: Perfect 600
Описание: Reach speed of 600 without crashing
Време: 12:37 на 26 Nov 2014
Име: Perfect 700
Описание: Reach speed of 700 without crashing
Време: 12:37 на 26 Nov 2014
Име: Perfect 800
Описание: Reach speed of 800 without crashing
Време: 12:37 на 26 Nov 2014
Име: Perfect 900
Описание: Reach speed of 900 without crashing
Време: 12:37 на 26 Nov 2014
Име: Perfect 1000
Описание: Reach speed of 1000 without crashing
Време: 13:09 на 26 Nov 2014
Име: Perfect 1100
Описание: Reach speed of 1100 without crashing
Време: 13:09 на 26 Nov 2014
Име: Perfect 1200
Описание: Reach speed of 1200 without crashing
Време: 13:09 на 26 Nov 2014
Име: Perfect 1300
Описание: Reach speed of 1300 without crashing
Време: 13:09 на 26 Nov 2014

List
Stories