Avoid - Sensory Overload
Основна информация


Година на издаване: 2014
Платформа: Steam (PC)
Жанрове: Action Indie
Степен на сложност: 0/10
Брой постижения/трофеи: 52
Отключени: 0
Процент: 0%

Постижения/Трофеи
Заключени
Име: Electronic Easy completed
Описание: Completed all the EASY Electronic levels
Име: Electronic Medium completed
Описание: Completed all the MEDIUM Electronic levels
Име: Electronic Hard completed
Описание: Completed all the HARD Electronic levels
Име: Electronic Extreme completed
Описание: Completed all the EXTREME Electronic levels
Име: Electronic Easy mastered
Описание: Got the maximum score in all the EASY Electronic levels
Име: Electronic Medium mastered
Описание: Got the maximum score in all the MEDIUM Electronic levels
Име: Electronic Hard mastered
Описание: Got the maximum score in all the HARD Electronic levels
Име: Electronic Extreme mastered
Описание: Got the maximum score in all the EXTREME Electronic levels
Име: Electronic CHAMPION
Описание: Got the maximum score in ALL the Electronic levels
Име: Electronic Easy big score
Описание: Scored 100.000 points in Electronic EASY endless mode
Име: Electronic Medium big score
Описание: Scored 100.000 points in Electronic MEDIUM endless mode
Име: Electronic Hard big score
Описание: Scored 100.000 points in Electronic HARD endless mode
Име: Electronic Extreme big score
Описание: Scored 100.000 points in Electronic EXTREME endless mode
Име: LaserDance Easy completed
Описание: Completed all the EASY LaserDance levels
Име: LaserDance Medium completed
Описание: Completed all the MEDIUM LaserDance levels
Име: LaserDance Hard completed
Описание: Completed all the HARD LaserDance levels
Име: LaserDance Extreme completed
Описание: Completed all the EXTREME LaserDance levels
Име: LaserDance Easy mastered
Описание: Got the maximum score in all the EASY LaserDance levels
Име: LaserDance Medium mastered
Описание: Got the maximum score in all the MEDIUM LaserDance levels
Име: LaserDance Hard mastered
Описание: Got the maximum score in all the HARD LaserDance levels
Име: LaserDance Extreme mastered
Описание: Got the maximum score in all the EXTREME LaserDance levels
Име: LaserDance CHAMPION
Описание: Got the maximum score in ALL the LaserDance levels
Име: LaserDance Easy big score
Описание: Scored 100.000 points in LaserDance EASY endless mode
Име: LaserDance Medium big score
Описание: Scored 100.000 points in LaserDance MEDIUM endless mode
Име: LaserDance Hard big score
Описание: Scored 100.000 points in LaserDance HARD endless mode
Име: LaserDance Extreme big score
Описание: Scored 100.000 points in LaserDance EXTREME endless mode
Име: SynthRock Easy completed
Описание: Completed all the EASY SynthRock levels
Име: SynthRock Medium completed
Описание: Completed all the MEDIUM SynthRock levels
Име: SynthRock Hard completed
Описание: Completed all the HARD SynthRock levels
Име: SynthRock Extreme completed
Описание: Completed all the EXTREME SynthRock levels
Име: SynthRock Easy mastered
Описание: Got the maximum score in all the EASY SynthRock levels
Име: SynthRock Medium mastered
Описание: Got the maximum score in all the MEDIUM SynthRock levels
Име: SynthRock Hard mastered
Описание: Got the maximum score in all the HARD SynthRock levels
Име: SynthRock Extreme mastered
Описание: Got the maximum score in all the EXTREME SynthRock levels
Име: SynthRock CHAMPION
Описание: Got the maximum score in ALL the SynthRock levels
Име: SynthRock Easy big score
Описание: Scored 100.000 points in SynthRock EASY endless mode
Име: SynthRock Medium big score
Описание: Scored 100.000 points in SynthRock MEDIUM endless mode
Име: SynthRock Hard big score
Описание: Scored 100.000 points in SynthRock HARD endless mode
Име: SynthRock Extreme big score
Описание: Scored 100.000 points in SynthRock EXTREME endless mode
Име: Minimal Easy completed
Описание: Completed all the EASY Minimal levels
Име: Minimal Medium completed
Описание: Completed all the MEDIUM Minimal levels
Име: Minimal Hard completed
Описание: Completed all the HARD Minimal levels
Име: Minimal Extreme completed
Описание: Completed all the EXTREME Minimal levels
Име: Minimal Easy mastered
Описание: Got the maximum score in all the EASY Minimal levels
Име: Minimal Medium mastered
Описание: Got the maximum score in all the MEDIUM Minimal levels
Име: Minimal Hard mastered
Описание: Got the maximum score in all the HARD Minimal levels
Име: Minimal Extreme mastered
Описание: Got the maximum score in all the EXTREME Minimal levels
Име: Minimal CHAMPION
Описание: Got the maximum score in ALL the Minimal levels
Име: Minimal Easy big score
Описание: Scored 100.000 points in Minimal EASY endless mode
Име: Minimal Medium big score
Описание: Scored 100.000 points in Minimal MEDIUM endless mode
Име: Minimal Hard big score
Описание: Scored 100.000 points in Minimal HARD endless mode
Име: Minimal Extreme big score
Описание: Scored 100.000 points in Minimal EXTREME endless mode

List
Stories