6180 The Moon
Основна информация


Година на издаване: 2014
Платформа: Steam (PC)
Жанрове: Action Indie
Степен на сложност: 2/10
Брой постижения/трофеи: 16
Отключени: 16
Процент: 100%
Завършена номер: 339
Отнето време: 2 часа 29 минути

Постижения/Трофеи
Отключени
Име: start the journey
Описание: clear level m1
Време: 14:20 на 29 Sep 2014
Име: meet the Earth
Описание: unlock the Earth
Време: 14:27 на 29 Sep 2014
Име: still alive
Описание: warp 10 times from top to bottom at once
Време: 14:29 на 29 Sep 2014
Име: gravity free
Описание: clear a level without jumping
Време: 14:29 на 29 Sep 2014
Име: meet the Venus
Описание: unlock the Venus
Време: 14:38 на 29 Sep 2014
Име: meet the Mercury
Описание: unlock the Mercury
Време: 15:07 на 29 Sep 2014
Име: super moon boy
Описание: jump over 200 times
Време: 15:07 на 29 Sep 2014
Име: space crashers
Описание: destroy more than 500 blocks
Време: 15:13 на 29 Sep 2014
Име: near the Sun
Описание: unlock the Sun
Време: 15:20 на 29 Sep 2014
Име: faster than light
Описание: clear level without using drop of light
Време: 15:21 на 29 Sep 2014
Име: meet the Sun
Описание: clear all normal levels
Време: 15:34 на 29 Sep 2014
Име: dark moon rises
Описание: clear level sr10
Време: 15:36 на 29 Sep 2014
Име: meet again the Mercury
Описание: unlock Mercury_r
Време: 15:47 на 29 Sep 2014
Име: meet again the Venus
Описание: unlock Venus_r
Време: 16:19 на 29 Sep 2014
Име: meet again the Earth
Описание: unlock Earth_r
Време: 16:30 на 29 Sep 2014
Име: brighter than sunshine
Описание: clear all reversed levels
Време: 16:50 на 29 Sep 2014

List
Stories