Zero... или грешки в матрицата ...
 
user 980378919
известен формално като Роб, закъсняваше за работа. Беше се успал, защото будилника му бе замрял на 12:00 часа. Беше адски изнервен от лошото начало на деня. Таксито спря пред работното му място, 70 етажен небостъргач в центъра на Ню Йорк,          и той подаде на шофьора рестото от 4 долара и 35 цента както всеки друг        път. Бакшишаджията неумолимо посочи апарата, а там до единицата стоеше една нула.   Още по-вбесен Роб се понесе към асансьора, влезе и натисна веднъж копчето с надпис 40.        Натисна го няколко пъти. Никакъв резултат. Той отчаяно се затича по стълбите. Когато  най накрая се довлече до офиса си, вече закъсняваше с повече от 20 минути. Той                    включи компютъра и се приготви за работа. Монитора се изпълни с разноцветни                                 примигващи символчета, който след миг се превърнаха в нули, а после монитора                                загасна. Той изгледа с недоумение цялата ситуация, след което вдигна телефона                 и се обади на компютърния специалист. Докато го чакаше отиде да си                               вземе кафе от машината. Постави монета от 50 цента, взе си пълната с ароматно,                   ухаещо ( само ухаещо ) кафе чашка и зачака рестото от 12 цента. На индикатора                     "остатък" нагло стояха две нули. Роб не издържа и с все сила удари машината.                                    Върху лицето му се изля врящо кафе. Минути по късно той се возеше в линейка към                             най-близката болница. По средата на едно голямо кръстовище, докато правиха ляв завой,                всички индикатори в таблото на линейката светнаха в червено. Спирачките блокираха и                             колата се преобърна, а един огромен камион не успя да я избегне и се вряза в нея.                        Носилката на която лежеше Роб изпадна при сблъсъка заедно с портативния                          осцилоскоп. Правата линия, която показваше, се замени с редица от нули, а след това уредът изгасна. Така умря user 980378919. Умря от една нула, от едно нищо. Хората обичат да приемат нулата за нищо, а тя всъщност е безкрайност. Тя е една необятна черна дупка и всичко което се докосне до нея се превръща в нула, в друга подобна дупка. Знам това, защото аз съм началото. Аз съм абсолютната, мъртвата нула.
deadzero

List
Stories