Gobliiins Walkthrough


Персонажите:
В играта разполагате с трима герои, които можете да сменяте като кликате върху тях или върху лицето им в кристалното кълбо долу.
Гоблин с шапка на шут (Г1) – този гоблин може да върви наоколо и да събира неща. Само и единствено той може да прави това и то като може да носи само един предмет в себе си.
Гоблин с бяла брада (Г2) – това е магьосникът в групата. Той може да… прави магии (очевидно).
Гоблин с викингска шапка (или поне прилича на такава) (Г3) – това е грубата сила. Този гоблин обикаля и удря разни работи. Също така може да се катери по неща, различни от стълби.
Макар да е ясно кое действие от кой може да се изпълни, съм се постарал всеки път да пиша в началото на реда кой гоблин ви е нужен за даденото действие (може и да съм забравил някъде, но не смятам, че ще е толкова фатално :Д).
В някои от нивата ще можете да направите няколко неща в повече отколкото са ви нужни, за да приключите, но тях няма да ви споменавам, защото ви отнемат от общото здраве така или иначе. Ще ви оставя сами да си ги откриете. Това помагало има за цел само да ви покаже всички нужни стъпки, за да приключите успешно играта.

Level 1
Г3 Ударете дясната колона на входната арка.
Г1 Вземете падналия рог
Г1 Използвайте рога (просто кликнете някъде по екрана с ръката)
Г2 Омагьосайта падналия клон (малко трудно е за нацелване… трябва да кликнете в горната му лява част… поне при мене беше така)
Г1 Вземете кирката

Level 2
Г2 Омагьосайте най-крайната дясна ябълка (от дясната страна)
Г2 Омагьосайте втората ябълка от лявата страна (по-близката до вас)
Г3 Ударете първата омагьосана ябълка
Г3 Ударете втората омагьосана ябълка
Г1 Вземете първата омагьосана ябълка
Г1 Поставете я в дупката на моста
Г1 Вземете втората омагьосана ябълка
Г1 Поставете и нея в дупката. Вече можете да минете
Г1 Вземете кирката
Г1 Използвайте я върху диаманта (светещата точица в горния ляв ъгъл)
Г1 Вземете диаманта

Level 3
Г1 Използвайте диаманта върху вратата

Level 4
Г2 Омагьосайте разстението до вратата
Г1 Вземете горния малък жълт съд.
Г1 Изполвайте го върху дясното разстение
Г3 Качете се по разстението и ударете голямата книга в края на бюрото
Г1 Дайте диаманта на магьосника, като се качите по книгата

Level 5
Г2 Омагьосайте закривената издатина най-долу пред трола.
Г3 Качете се по стеблото
Г3 Ударете окото и езикът ще се спусне
Г1 Закарайте гоблина върху езика.
Г2 Омагьосайте антената върху ковчега.
Г2 Бързо изтичайте върху езика.
Г3 Ударете пак окото, за да се вдигне езика (бъдете сигурни, че другите два гоблина са върху него и ще се вдигнат)
Г3 Щом зомбито убие трола и се отдалечи достатъчно, ударете пак окото, за да се спусне езикът.
Г1 Вземете гъбата.
Изчакайте зомбито да се прибере в ковчега, за да приключите нивото.

Level 6
Г3 Отидете до дългата паяжина, на която виси средния паяк и се изкачето по нея
Г3 Дръпнете съседната паяжина.
Г1 Вземете пистолета
Г1 Използвайте го върху десния паяк
Г1 Използвайте го върху левия паяк с възглавницата (малко е труден за улучване :Д)
Г1 Вземете възглавницата
Г1 Поставете я под средния паяк долу (поставянето става със същата иконка, с която и взимането на предмети)
Г2 Омагьосайте средния паяк
Г1 Вземете възглавницата
Г1 Вземете бутилката.

Level 7
Г2 Омагьосайте торбата със семената горе на дървото
Г1 Вземете торбата
Г1 Използвайте я върху лехата пред плашилото
Г3 Бързо ударете плашилото, за да прогоните птиците
Г2 Омагьосайте десния облак, за да падне дъжд
Г1 Вземете растението
Горната процедура може да ви отнеме известно време, но просто опитвайте отново и отново докато разстението порасне най-после.
Г1 Използвайте ръката върху магьосника, за да му дадете трите придобивки.

Level 8
Г2 Омагьосайте скелета
Г2 Омагьосайте костта
Г1 Вземете флейтата
Г1 Използвайте флейтата върху змията
Г3 Качете се по змията и отидете до купчината скали в най-десния край на екрана
Г2 Отидете до левия край на най-дясната дъска, точно до малката стълба
Г3 Ударете камъните
Г1 Отидете до левия край на най-дясната дъска, точно до малката стълба
Г3 Ударете камъните

Level 9
Г1 Вземете месото като се придвижвате по края на екрана
Г1 Изполвайте месото някъде по екрана, но не и върху кучето.

Level 10
Г1 Използвайте месото върху най-близката дупка долу
Г2 Омагьосайте клона с няколкото листа на него и той ще се удължи
Г1 Вземете windsock.
Г1 Преместете гоблина върху края на удължения клон
Г3 Отидете под клона и издърпайте
Г2 Преместете гоблина върху края на удължения клон
Г3 Отидете под клона и издърпайте
Г2 Омагьосайте корковата тапа в ляво.
Г1 Вземете корковата тапа
Г1 Поставете я в дясната дупка
Г1 Вземете обратно windsock
Сега трябва да действате бързо
Г3 Ударете по дупката, от която се подава птица
Г1 Използвайте windsock върху лявата дупка, за да хванете птицата.

Level 11
Г1 Приближете се на около два сантиментра от кучето и изполвайте там птицата
Г2 Омагьосайте кучето
Г3 Ударете вратата горе.

Level 12
Г1 Вземете перото
Г1 Изполвайте го върху крака на скелета
Г1 Вземете играчката от десния край под прозореца
Г1 Изполвайте я върху ръката на скелета
Г1 Вземете ключа
Г1 Използвайте го върху клетката
Г2 Омагьосайте перото
Г1 Вземете мухоморката
Г1 Убийте пчелата (може да ви отнеме известно време докато я гоните)
Г2 Омагьосайте пчелата
Г1 Вземете стреличката
Г1 Използвайте я върху картината
Г1 Вземете куклата
Г1 Вземете жълтата бутилка до ръката на скелета.

Level 13
Г2 Омагьосайте корена точно до вас
Г1 Вземете свирката за птици
Г1 Качете се точно над гнездото с яйца и я използвайте там
Г1 Слезте обратно и вземете елексира. Отидете колкото се може по в дясно, малко преди стълбите, но преди магьосникът да може да ви превърне в пепел
Г3 Ударете яйцето
Г2 Омагьосайте яйцето
Г2 Омагьосайте клаксона
Г1 Използвайте елексира и бързо преминете от другата страна
Г1 Вземете моркова и го използвайте върху горната дупка, за да се покаже картицата
Г3 Отидете отново на същото място, където беше и Г1 преди
Г2 Омагьосайте къртицата
Г3 Бързо преминете

Level 14
Г1 Вземете пръчката от десния край на екрана
Г2 Омагьосайте малкия плосък камък
Г1 Качете се на голямата скала и използвайте пръчката като седите точно до едно малко по-черно петно в десния край.
Г1 Вземете лейката
Г1 Използвайте я върху всички спори на земята
Г2 Омагьосайте третия морков от дясно на ляво и най-крайния такъв (отново от дясно на ляво)
(Ако ви трябва здраве, омагьосайте втория морков от дясно на ляво, но само веднъж… втори опит ще ви отнеме от здравето)
Г1 Вземете ключа (аз лично така и не успях и се наложи да ползвам код за следващото ниво).
Г1 Изплолзвайте го върху ключалката

Level 15
Г1 Вземете кибритените клечки.
Г3 Ударете купчината с гюлета
Г1 Вземете гюлето
Г3 Ударете оръдието, за да сочи нагоре
Г1 Поставете гюлето вътре
Г3 Ударете оръдието отново, за да сочи нагоре
Г1 Вземете клечките
Г1 Използвайте ги върху оръдието
Г1 Използвайте ги, за да запалите огънят пред заспалата мишка
Г1 Вземете моркова
Г1 Използвайте го върху оръдието
Г3 Ударете оръдието, за да сочи напред
Г1 Вземете кибритените клечки
Г1 Използвайте ги върху оръдието, за да изтреляте моркова в тенджерата и така да събудите мишката
Г3 Ударете отново купчината с гюлета
Г1 Вземете гюлето
Г3 Ударете оръдието, за да сочи нагоре
Г1 Поставете гюлето вътре
Г3 Ударете оръдието отново, за да сочи нагоре
Г1 Вземете клечките
Г1 Използвайте ги върху оръдието
Г2 Омагьосайте моркова
Г1 Вземете устройството
Г1 Използвайте го върху мишката
Г1 Вземете чука
Г1 Използвайте го върху жълтия гонг
Г1 Вземете махалото

Level 16
Г1 Вземете облия камък в ляво
Г1 Посвете го върху X-а в десния край на екрана
Г2 Омагьосайте камъка (малко трудно за нацелване отново)
Г2 Омагьосайте плоския камък
Г2 Омагьосайте най-крайното ляво дърво
Г3 Ударете кирката
Г1 Вземете кирката
Г1 Използвайте я върху средата на екрана долу, за да прокопаете дупка.
Г1 Повторете горната стъпка още три пъти докато се появи GO надписа.

Level 17
Г3 Ударете купчината с дървени трупи
Г1 Вземете дървото
Г1 Използвайте го върху капана за мечки и го поставете на земята
Г2 Омагьосайте торбата със семена (долу пред дракона) и бързо се махнете от ръба, защото иначе драконът ще ви запрати огнено кълбо
Г1 Вземете торбата и се махнете от ръба
Г1 Качете се най-горе и я оставете там
Г2 Омагосайте парчето дърво
Г1 Вземете дезодорант
Г1 Вземете торбата със семена и я използвайте
Г1 Използвайте дезодоранта върху крака много бързо и много точно (това може да ви отнеме доста време, особено ако сте с нова и мощна конфигурация под която играта буквално лети)
Г1 Вземете крака
Г1 Пуснете крака на ръба пред дракона и когато той стреля по вас, бързо се махнете от там
Г1 Вземете опърления крак
Г1 Използвайте го върху моста
Г1 Вземете кинжала
Г1 Поставете го отново на ръба пред дракона и като стреля се отместете
Г1 Вземете горящия кинжал и се махнете от ръба

Level 18
Г1 Използвайте горящия кинжал върху центъра на статуята (сърцето й)
Г1 Поставете куклата върху дясната ръка на статуята (реално е лявата, но тъй като е обърната, това е гледната точка, от която Вие, пред екрана, я гледате; това важи и за по-долу) и слезте долу. Ще се появи ключ.
Г1 Вземете ключа
Г1 Използвайте го върху лявото ухо на статуята
Поставете всеки един от гоблините върху дясната ръка на статуята и те ще изчезнат

Level 19
Г3 Ударете връзката с банани горе
Г1 Вземете банана
Г1 Използвайте го върху вълка
Г1 Вземете сапуна (горе в дясно)
Г1 Използвайте го върху вълка
Г1 Вземете носа (в левия край на реда с бананите)
Г1 Използвайте го върху вълка
Г1 Вземете книгата, която той ще ви даде
Г2 Омагьосайте решетката в ляво.

Level 20
Г2 Омагьосайте подаващото се нещо точно под щита долу и то ще се превърне в ръчка
Г3 Ударете я
Г2 Омагьосайте корковата тапа, за да изчезне
Г1 Използвайте книгата върху ухото и я поставете там, за да не се връщате за нея после
Г1 Качете се горе до началото на нивото и вземете примамката от кулата в дясно (вижда се краят й)
Г1 Отидете до другия край на екрана и вземете купата, като оставите примамката там
Г1 Поставете купата под око на статуята в ляво на екрана (нейното дясно око)
Г1 Използвайте книгата върху ухото и ще се сдобиете със сълзите на статуята
Г1 Вземете сълзите
Г1 Използвайте ги върху съществото горе в дясно
Г1 Вземете прашката

Level 21
Г1 Изполвайте прашката върху връзката с банани
Г3 Ударете ръчката
Поставете и тримата си герои върху делфина

Final Level
Г1 Използвайте прашката върху магьосника и този гоблин ще бъде заловен
Г2 Омагьосайте втория камък от дясно на ляво след червената торба, за да се превърне в стълба
Преди да извършете каквото и да е, преместете Г3 до най-горния десен край, защото в противен случай ще трябва да рестартирате нивото
Г2 Омагьосайте превъплъщението на магьосника и той ще освободи Г1, но сега Г2 е хванат
Г3 Ударете главата на костенурката (ако сте в гръб на магьосника няма да имате успех)
Г1 Използвайте прашката върху паяка и Г3 ще бъде свободен.
Г1 Вземете червената торба и я поставете под паяка, като стоите до нея
Г2 Омагьосайте паяка, който ще се превърне в няколко малки паячета, които ще паднат в торбата.
Действайте бързо, защото иначе те ще се измъкнат и трябва да повторите всичко отначало.
Г1 Вземете торбата
Г1 Използвайте я върху казана.

List
Stories