Направи едно хубаво или добро нещо и то бързо се забравя. Сбъркаш ли обаче и ти остава белег за цял живот, който ще бъде сочен и никога забравен. Защо така питам аз, но не мисля, че искам отговор.